na čelo
do školičky

ZOS

Reference:
http://www.kiv.zcu.cz/~luki/i/zos/
http://iason.zcu.cz/~mkrejza/zos/

Zadání písemné zkoušky ze 16.1.2001:
1) Zapište program s užitím cobegin a coend na vyhodnocení výrazu (a+b)*(c-d)-((e+f)/g), při požadavku maximálního paralelismu. (Nápověda: Zaveďte pomocné proměnné.)
2) Pomocí semaforů vyřešte problém producent-konzument.
3) Co je to "monitor", jak funguje a jeho užití.
4) Popište jednotlivé kroky komunikujících procesů při volání vzdálených procedur (RPC).
5) Co je to PCB a jaké položky obsahuje?
6) Co je to Beladyho anomálie?
7) Jsou dány procesy a informace o nich:
stránka frame zavedení posl. přístup R M
0 1? 60 150 0 1
1 2? 130 161 0 0
2 0? 26 162 1 1
3 3? 20 161 1? 0?
Jakou stránku vyhodí jako první
a) algoritmus LRU
b) algoritmus NRU
c) ideální algoritmus MIN
(K výpadku došlo při volání 4. stránky a následné pořadí bylo: 4 0 0 0 2? 0? 4? ...)
8) Jaký je rozdíl mezi aktivním čekáním a blokován?
9) Jaké jsou výhody dlouhého a krátkého časového kvanta?
10) Máme tři paralelní procesy se semafory s počáteční hodnotou 1:

 p1     p2     p3
---------------------------------
 P(x)    P(y)    P(z)
 ...     ... <--  ...
 P(z) <--  V(y)    P(x) <--
 ...     ...     ...
 V(x)    P(x)    V(x) ?
 ...     ...     ...
 V(z)    V(x)    V(z) ?
Šipky ukazují, kde jsou právě probíhající procesy.
a) Nakreslete graf alokace prostředků.
b) Ukažte na něm, že došlo k uvíznutí.
c) Mohly by procesy probíhat tak, aby k uvíznutí nedošlo a všechny se ukončily?

Zadání písemné zkoušky ze 26.1.2001:
1) Je zadána precedence procesů: P(p6,S(P(p1,S(p2,P(p3,p4))), p5). Nakreslete precedenční graf a pak program pomocí cobegin a coend. [3 body]
2) Pomocí monitoru napište dva procesy A a B, kde A generuje posloupnost znaků 'a' až 'z' a proces B je zpracovává. Bafr je jeden znak. [3 body]
3) Výsledky file-systému pro jednotlivé bloky po výpadku proudu jsou:

použit  1 0 1 0 0 .... 1 .. 2 .. 1 .... 0 1
volný  0 1 0 1 1 .... 1 .. 0 .. 1 .... 1 0
Vyskytly se tam chyby? Pokud ano, kde, jak jsou závažné a jak je napravit? [3 body]
4) Jaká je hlavní charakteristika OS reálného času? [1 bod ?]
5) Napište tři základní stavy procesy a přechody mezi nimi. Ke každému přechodu připište, co ho vyvolá. [2 body ?]
6) Co je to přerušení "výpadek stránky", jak se ošetřuje, kdy vzniká?
7) Jsou dány procesy a informace o nich: [podobná tabulka jako v předešlém zadání]. Jakou stránku vyhodí jako první
a) algoritmus FIFO
b) algoritmus NRU
c) algoritmus LRU
8) Co dělá open a close (otevření a zavření souboru) ?
9) Co je to stabilní paměť a jak jí implementujeme?
10) Tři procesy p1, p2, p3 žádají/uvolňují výhradní přidělení jedné ze tří magnetofonových pásek A, B, C. Dojde při následující posloupnosti k uvíznutí, kde a proč?
(1) p1 žádá C
(2) p2 žádá B
(3) p1 uvolní C
(4) p3 žádá C
..... ???
(9) .... ?

Jiná verze (jen z doslechu, tedy velmi zkresleně):
2) Implementace semaforu (tj. procedur P a V) pomocí zadané fce TS. Prý byla zadána nějak divně, či co, že vracela stále true?
3) Zadáno 5 procesů s časama, OS: dávkový a jaká je průměrná doba procesu strávená v OS při prioritním řazení, SJF a FCFS?

Časté dotazy u ústní části:

Pozn.: Bylo na to 60 minut čistého času. Začátek v 8:00, konec cca v 9:05. Od 9:30 ústní první řada lavic v posluchárně, od 10:30 druhá, 11:30 třetí, ... Je tedy záhodno si sednout spíš dopředu a možná budete dříve odbaveni. Je požadováno rozsazení s mezerou dvou míst. V tomtéž termínu se skládá zkouška z OS. Přítomen: Petrlík + jeden hlídací pes. Indexy se nekontrolují.
Přečtěte si pozorně zadání a nevynechte žádný požadavek na vás. (Např. v zadání ze dne 26.1., ve 3. příkladu se za vynechání zhodnocení závažnosti chyby strhává bod dolů.) Za deset příkladů z písemky je možno získat celkem 20 bodů. Pokud jsem měl možnost vysledovat, tak zhruba: do 10 bodů za čtyři, 11-13 za tři, 14-16 za dva, 17-20 za jedna. Ovšem musíte obhájit i ústní dotazy. To hlavně nepodceňovat! (No, tak strašný to zase neni.) Může vzniknout podezření, že jste opisovali.
Honck, 26.o1.2oo1, http://agentka.kgb.cz/