na čelo
--=== v e j š k a - Z Č U  F A V ===--

  [obecně] Tohle* určitě zkuste - vyloženě pro ZČU FAV, fakt dost dobrý
      Další web* se zadáním zkoušek
      Diagram(gif,54k) studijního plánu (návaznost předmětů) - pro IVT obor SWI
      Triviální prográmek na výpočet váženého studijního průměru
      Logo ZČU (velkej gif; vyplněné U)

  [PPR]  Dvoje zadání na zkoušku (jedno v plném znění, jedno zmatené)
  [LO]   Několik zadání na zkoušku
  [UIR]  Jedno zadání zkoušky
  [OOP]  Semestrálka (Eurolines)
  [PZ]   Jedno zadání zkoušky a semestrálka
  [ACS1]  Jedno zadání zkoušky a sbírečka několika semestrálek
  [PPI]  Jedno zadání zkoušky (bez sazby)
  [OS]   Semestrálka (VMM + Shell v Javě) a zadání zkoušky z OS
  [DB2]  Jedno zadání zkoušky, něco o SQL a zbytek(2,4M), dále doporučuji Ottova cvika*
  [PSWI]  Jedno zadání zkoušky
  [ZPG]  Úlohy(202k) na cvičení (kráva v OpenGL) a otázky k zápočtovému testu
      včetně malého střípku na zkoušku
  [PC]   Několik semestrálek(751k) a kousky zadání zkoušky a testu (včetně
      několika poznámeček)
  [DB1]  Několik variant zadání u zkoušky
  [CESA]  Jedna taková verze referátů(977k) (pozor! neúplné, spousta chyb, na CES)
      Pár poznámeček
  [LS]   Poznámky k obhajobě referátů z logických systémů
      Příklady, které se objevily u zkoušky
  [ZOS]  Zkoušková písemka ze ZOS (a nějaký komentáře)
      Semestrální práce ze ZOS (dynamická sekce, best fit, priorita)
  [NM]   Příklady ze zkouškových písemek
      Přednášky(191k) [errata ps tex] na numerické metody (sepsal: Petr Nehéz)
      Zadání semestrálek(701k) z numerických metod
      Úloha A6 - komplet; tady jsou poznámky pro obhajování
      Pár prográmků na numeriky do kalkulačky CASIO CFX-9850G PLUS 
  [POS]  Pár věcí o Z80 (instrukce + CP/M)
      Vzorová písemka(180k) na POSka
  [TTP]  Úvaha na předmět "Tvořivost, teorie a praxe" (PostScript, LaTeX)
  [PSA]  Zkoušková písemka z PSA
      Kompletní přednášky (Reif, pdf, 613k)
      Přehled vzorců na jednu A4 dvanáctkou fontem (Brousek)
      Příklady* (Friesl, pouze na ZČU)
  [TEA]  Zkoušková písemka z TEA
  [TI]   Kompletní cvičení na TI (Vávra)
      Program na TI a dokumentace
  [PT]   Semestrálka z PTéček
  [FYA2]  Kompletní přednášky na FYA2 (Rusňák)
       Fyzikální praktikum II.
       UF142
       4 Experimentální ověření diodové teorie polovodičové fotodiody [tabulka]
       7 Fraunhoferův ohyb na štěrbině - část B
       9 Měření měrného odporu polovodiče čtyřbodovou metodou
       8 Ohyb dráhy elektronů v magnetickém poli a měření měrného náboje (B a C)
         [jiný útržek]
       10 Studium Hallova jevu [jiná verze]
       11 Měření magnetické susceptibility supravodiče YBa2Cu3O7 v závislosti
          na teplotě [tabulka]
  [FYA1]  Mechanika (základní kurz fyziky)
      Zadání, která se objevují u zkoušky
      Malý pokus se zápisem matematických symbolů v HTML
       Fyzikální praktikum I. 
       Nejdřív se zorientujte podle této oficiální stránky*.
       UF104
       2 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem*
       3 Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu
       4 Fraunhoferův ohyb na štěrbině - část A
       5 Měření povrchového napětí kapalin
       6 Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě
       7 Měrná tepelná kapacita pevných látek, měrné skupenské teplo tání ledu
       UF106
       1 Měření měrné tepelné kapacity kapalin
       2 Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě 
       5 Jevy geometrické a vlnové optiky pomocí studia centimetrových
         elektromagnetických vln
       6 Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu
       7 Měření hustoty
  [UDF]  Výtažky ze Sokola na ÚDF

      ...a odkazy mimo mou homepage :
  [LA]   Skripta* na LA v elektronické podobě
      Přehled a příklady*
      Oficiální otázky* ke zkoušce
  [ZMA]  Něco na základy měření*
      Teorie množin a logika*

  [práva] Něco pro právníky* :-)


 --=== g y m p l - G Z W R ===--

 [literka] Výběr seminárních prací(226k) na literární seminář 
        (obsah: rozsáhlé - Marcel Aymé, Michail Bulgakov, Arthur Hailey,
                 Robert Merlé, Gustav Meyrink; 
             kratší - Isaac Asimov, Jan Pelc, Miroslav Rampa)
      Přehled literatury (1.-4.ročník; čtvrťák nekompletní)
 [děják]  Tahák na děják (ČSR a svět po roce 1945)
 [ZSV]   Základy společenských věd (Aristoteles, Silvovka, tahák - Descartes až Shelling)
 [anglina] Některé maturitní otázky na anglinu(63k)
 [IVT]   Maturita z informatiky v krátkosti (plus prográmky)


* značí odkaz mimo mou homepage
Studenti mají v bankách konta s úlevami Petr Kala, Martin Procházka Mít studentské konto je mezi vysokoškoláky stále populárnější. Poskytuje je řada bank. Např. Komerční banka vede již přes 28 tisíc, IPB 18 tisíc a Česká spořitelna dokonce přes 54 tisíc kont. Celkem je na nich uloženo téměř 500 milionů korun. Na první pohled se může zdát, že výhody poskytované studentům jsou ve všech ústavech podobné, avšak existuje mnoho rozdílů. Společné je vždy to, že banky poskytují běžný účet a jeho vedení bezplatně. Výhodné úročení KB Komerční banka nabízí konto s názvem Gaudeamus, které je určeno studentům vysokých škol od 18 do 26 let. Základem je běžný účet s měsíčními výpisy zdarma, které si může zákazník nechat zasílat na adresu. K tomu je do 14 dnů vydána bezplatně karta Styl Maestro, jejíž limit je 2000 Kč pro výběry z bankomatů a pro transakce při platbách v obchodech, nejvýše však 3000 Kč týdně. Tato částka je poměrně malá a pro získání většího limitu je nutné mít na účtu vyšší okamžitý zůstatek. Platnost karty je dva roky, kartu lze však bezplatně obnovit. Konto je úročeno sazbou 3 %, což je v současné době velmi výhodné, a úroky jsou připisovány měsíčně. Dalším důležitým měřítkem při výběru banky je výše roční úrokové prémie. Ta v Komerční bance činí 333 Kč bez ohledu na výši úložky studenta. Hojně využívána je služba kontokorent, tedy možnost dostat se na svém účtu do debetu. V tomto ohledu je KB nejopatrnější, neboť majiteli účtu dovoluje záporný zůstatek jen do 3000 Kč, a to až po šesti měsících od založení konta, s podmínkou, že pro povolení debetu musí mít klient průměrný zůstatek na účtu po dobu šesti měsíců minimálně tisíc korun. Do plusu je nutné se dostat do 180 dní. Úroková sazba je 19 %. V IPB až do 30 let Pro IPB studentské konto je horní věková hranice zvýšená na 30 let a je nejen pro posluchače řádného denního studia na tuzemské vysoké škole, ale od září také pro studenty tuzemských vyšších odborných škol a české studenty zahraničních vysokých škol. Osobní účet je taktéž veden zdarma, s měsíčními výpisy a prvním vydáním karty Cirrus/Maestro, jejíž platnost je jeden rok. Za každý další rok musí majitel karty platit 240 Kč. Limit karty je jen 5000 Kč měsíčně, může však být po třech měsících zvýšen opět na základě výše zůstatku. Účet je úročen 3 %. IPB sice neposkytuje roční prémii, ale nabízí zajímavé výhody. Mezi ne patří zejména bezplatně vydání studentské karty ISIC, jejíž cena je standardně 200 Kč a jejíž držitel může využívat rozličné studentské slevy zejména v zahraničí, dále bezplatně směnárenské služby do určitého limitu a zřízení telefonního nebo faxového ověřování stavu účtu (služba phonebanking). Možnost využití kontokorentu je zde až do výše 5000 Kč, a to s nárokem po třech měsících od založení konta a s nutnosti debet vyrovnat do jednoho roku. Úrok činí 14 % p. a. ČS láká kontokorentem Česká spořitelna nabízí pro studenty řádného denního studia na vysoké škole konto Sporostudent. Horní věková hranice není určena, a tak je vhodná i pro "věčné" studenty. Vedení účtu, měsíční výpisy i první vydání karty Visa electron je zdarma, poplatek za novou kartu se stejnou dobou platnosti (tj. dva roky) je 200 Kč. Limit pro výběr z této karty je 2000 Kč denně, což je standard běžný pro nestudentské účty, a ve srovnání s výše uvedenými bankami zdaleka nejvýhodnější. Účet je ale úročen jen jednoprocentní úrokovou sazbou, což je naopak hodnota nejnižší. Pozornost zaslouží nejvyšší roční prémie, která činí 400 Kč. Česká spořitelna motivuje i k lepším studijním výsledkům - ten, kdo vystuduje vysokou školu s vyznamenáním, má nárok na jednorázovou prémii 10 000 Kč. Největším lákadlem ale zřejmě je okamžitá možnost využití kontokorentního úvěru, a to do maximální výše 10 000 Kč. Znamená to, že při naléhavé potřebě hotovosti si stačí zaskočit do banky, založit studentské konto, a tak ihned disponovat částkou až deset tisíc korun. Povinnost vyrovnat dluh je do jednoho roku a úrok činí 14,5 %. Získat lze i úvěry Ostatní služby umožněné kontem (kartou), jako je zejména výběr z bankomatů, bezhotovostní platební styk, jako jsou jednorázové a trvalé příkazy - např. úhrada kolejného, menzy, SIPO - jsou bankami účtovány podle platného ceníku, kromě České spořitelny, která bezplatně zajišťuje zavedení, změnu a zrušení trvalých příkazů. Důležitou informací je bezesporu fakt, že majitel studentského konta může u Komerční banky a IPB zažádat o získání studentského úvěru k financování všech potřeb během studia se zvýhodněnými úrokovými sazbami od druhého ročníku vysokoškolského studia. Například Komerční banka nabízí úvěr až do 75 000 Kč (minimálně 20 000 KČ). Peníze lze čerpat od druhého ročníku studia v pravidelných ročních částkách do 15 tisíc korun (IPB 20 tisíc korun), a to jednorázově nebo postupně. Úvěr je neúčelový, což znamená, že peníze je možné utratit za cokoliv. Banka - Název konta KB - Gaudeamus IPB - IPB Studentské konto ČS - Sporostudent Typ karty Maestro Styl Maestro Visa Electron Platnost karty 2 roky, bezplatně prodloužení 1 rok, 240 Kč za každý další rok 2 roky, 200 Kč za každé další 2 roky Počet bankomatů 287 400 845 Doba vydání karty 14 dní 14-21 dní 21 dní Kdo má nárok VŠ studenti do 26 let Studenti VŠ a vyšších odb. škol do 30 let VŠ studenti Limit na výběr 2000 Kč týdne 5000 Kč měsíčně 2000 Kč denně Úroková sazba 3% 3% 1% Kontokorent 3000 Kč po 6 měsících 5000 Kč po 3 měsících 10000 Kč ihned Úrok kontokorentu 19% 12-14% 14,5 % Roční prémie 333 Kč po 2.12. neposkytuje 400 Kč k 31.12. zdroj: Právo

Honck, 28.12.2oo2, http://agentka.kgb.cz/