na čelo
do školičky

DB2

Zadání z 1.7.2002:

1) Je zadána extenzionální databáze q(X,Y) a r(W,X,Y) a intenzionální pomocí pravidla

  p(X,Y) :- q(X,Y), not(r(W,X,Y)), X < Y
Vyjmenujte důvody proč pravidlo p není bezpečné.
2) Objasněte na co se v SQL používá ON DELETE CASCADE.
3) Vysvětlete rozdíl mezi multidatabázovými a federativními databázovými systémy.
4) Kam budete směřovat integritní omezení v architektuře klient -- server?
5) Jak byste implementovali přírůstek v architektuře klient -- server?
6) Co je to DML, DDL a DSDL? (Jaké mají funkce?)
7) Vyjmenujte všechny způsoby vkládání hodnot do tabulky v SQL. Uveďte příklady.
8) Jak lze v SQL realizovat entitní a doménové omezení. Uveďte příklady.
9) Jak lze zajistit bezpečnost a konzistenci dat v databázi? (Jmenujte jak možnosti v SQL tak i jiné.)
10) Jaké jsou nevýhody relačního modelu?
11) Popište na příkladu hierarchický pohled na databázi.
12) Definujte v SQL3 řádkový typ JMENOT s atributy KRESTNI, PRIJMENI a TITUL, poté ještě OSOBAT, který bude obsahovat JMENO typu JMENOT a odkazy na OTEC a MATKA typu OSOBAT.


Honck, o2.o7.2oo2, http://agentka.kgb.cz/