na čelo
--=== n ě j a k ý  o d k a z y  p r y č ===--

      Jeden šílený programátor z Pařeňiště : Dement
      Docela bych se chtěl zabývat rozborem českého jazyka. (reference)
      Případně pak i zvukovou stránkou řeči.
      Nějakej free soft
      Pár manuálků
      Přiblížení AutoCADu
      Perličky z matfyzu
      Školičky hlavně o UNIXu

      Domov GhostScriptu a GhostView (prohližeč .ps a .pdf)
      ICQéčko

      Info mailem o změnách sajty: Woko.cz
      Až pojedete vlakem
      SMSky na Eurotel
      SMSky kamkoli
      Telefénní seznam
      Co s sebou až polezete do jeskyně?

      Okoun
      Hysterie
      Silver
      Hornet - demo scéna

      Z davu
      Zima


 --=== v ě d a ===--

      Přehled středoškolské fyziky
      Mechanika, vlnění, optika
      Atmosférická optika
      Skripta na elektroniku
      Trocha pedagogické matematiky
      Natura (-1- a -2-)
      Fakt hezké semestrálky
      Akustika
      Algoritmy grafiky a další
      Astronomie, fyzika, nebeská mechanika
      Dynamické systémy
      Knihovny lineární algebry pro masivní paralelní výpočty
      Kvantové grupy a konstrukce reprezentací
      Laboratorní průvodce
      Pokročilé počty
      Relativita a gravitace
      Střípek na numerické metody
      Numerické metody
      Tenzory a relativita
      Teoretická mechanika
      Umělá inteligence


 --=== p ř á t e l é ===--

      Milan Kollinger
      Tomáš Gregor
      System 2
      Martin Cink
      Marek Čapek


 --=== p á r  o d k a z ů  p r o  z k a ž e n í ===--

      StileProject

Honck, 11.o6.2oo2, http://agentka.kgb.cz/