UIR

Písemka (hrubé znění) ze dne 27.6.2003 (čas: 1 hodina; povoleny libovolné pomůcky):

 1. Obecně

  Které z následujících odvětví patří do oboru umělé inteligence: (za 6 bodů)
 2. Backtracking a spol.

  Krabička se 4 figurkami (x = prázdné místo, o = figurka). Počáteční stav: [ o o o o ]. Definovány následující operace: Podmínka: operace r1 (tj. jedna z r11 až r14) se smí aplikovat pouze na počáteční stav. Hledané řešení je krabička s jedinou figurkou.
  [pozn.: pro kontrolu: jsou možný jen dva koncový stavy, v hloubce 3]
  1. "Proveďte" prohledávání do šířky, do hloubky a s navracením (např. nakreslením úplného stromu) a vyplňte tabulku:
   metoda\údaje hloubka, ve které je řešení posloupnost operátorů vedoucí k řešení kolik uzlů expandováno kolik uzlů prohledáno
   do šířky     
   do hloubky     
   s navracením    
   [pozn.: backtracking žádný uzel neexpadnuje]
  2. Jak "formálně" upravit heuristiku, aby z toho byl A* algoritmus? Případně komentujte svůj zápis.
   [pozn.: rád slyší hlášku ze statistiky "dolní nezáporný odhad" či co, což ovšem není celá odpověď, že? :-)]
 3. Predikátová logika 1. řádu

  Prokázat: Pavel hraje ve Znojmě.
  1. Zapište v predikátové logice 1. řádu a vyhodnoťte. (Způsob dle uvážení z možností: rezoluční metoda, ...?...)
  2. Zapište v Prologu.
 4. Interferenční síť

  F1 nastane s prstí 30%, F2 s 50%, F3 s 20%. Pokud F2, tak s 60% prstí F4 a s 40% prstí F5. Pokud F5, tak s 90% prstí je nutno H2 a s 10% H1. Pokud F4, tak s 80% prstí je nutno H1 a s 20% prstí H2.
  1. Vyplňte interferenční síť, aby měla smysl:
   
         O  /O    [vsechny cary jsou sipky a vzdy
         |\ / |     smeruji odspodu nahoru]
         | /\ |
         |/  \|
        /O  /O
        / \ / \
       /  \/  \
       O   O   \O
  2. Která vrcholová hypotéza je pravděpodobnější? (Napište H1 nebo H2.)
  3. Co získáme použijeme-li:
   • data-driven
   • goal-driven
 5. Rozpoznávání

  Jsou dány následující symboly, nad nimi řezy (3 horizontální linie, 2 uhlopříčné). Poslední obrazec k rozpoznávání: [pet symbolu: ctyri klasicke karetni (srdce, kary, piky, trefy) a jeden zmrsenej (trefa s plnym 3. kvadrantem); pres ne pak 3+2 rezy]
  [pozn.: karetní symboly jsou černě vybarveny]
  Symboly jsou určeny vektory normovanými na 1 jako poměry bílých a černých pixelů:
      [ , , , ,  ]   (doplňte odhadem)
      [ , , , ,  ] 
      [ , , , ,  ] 
      [ , , , ,  ] 
     
  1. Napiště vektor rozpoznávaného obrazce.
  2. Do které třídy bude zařazen? (minimální rozdíl)
 6. Syntaktická analýza

  věta: Malý Jiřík hodil loudícímu Rexovi velkou kost.
  Zapište:
  1. derivační strom
  2. gramatiku:
            S ->
           Nx NP ->
           Nx VP ->
           1x Adj ->
           1x Name ->
           1x V ->
           1x N ->
         
   [pozn.: v gramatice bylo tuším celkem 11 položek; Adj, Name, V a N po jednom, zbytek nevim :o)]
Honck, 25.o3.2oo4, http://agentka.wz.cz/