na čelo
do školičky

TEA

Jak zhruba vypadalo zadání písemky z 4.1.2001

První část [čas na vypracování: 1/2 hodiny]:
1) Zakreslete průběh proudu i(t)=10cos(wt+p/3) do grafu.
2) Určete efektivní a střední hodnotu napětí u při jednosměrném usměrnění střídavého napětí.
Sinus bez záporných kopečků s amplitudou 100

3) Jaký Rp předřadíme?
Sériově ke zdroji 300V je Rp a na ně paralelně voltmetr ukazuje 60V s vnitřním odporem 100kOhm

4) Spočtěte u(t) = 10sinwt + 8coswt.
[Můj dojem: u(t)=12,8sin(wt + 38,65°)]
5) Na obrázku je časový průběh výkonu p(t), určete činný, jalový, zdánlivý výkon.
Prachsprostý sinus s amplitudou 100

[Myslim, že činný = 0 a jalový = 100]
6) Obvod je v rezonanci. Známe uL(t)=160sin(wt+30°), určete uC(t).
Sériově R(10Ohm), L(0,1H), C(1uF) na stř. zdroji napětí

[Nevim, ale snad: uC je posunuto vůči uL o 180°, tedy uC(t)=160sin(wt+210°)]
7) Na kterém obvodu dojde dříve k ustálenému stavu.
[Ty dva obrázky si už nepamatuju, ale byly to sériově R a L a spínač k nim nějak připojoval další R. Tuším, že fígl byl v tom, že k ustáleným stavům došlo na obou obvodech za stejnou dobu.]
8) Určete kaskádní matici dvojbranu.

o--Z--o
o-----o

Druhá část [čas na vypracování: 1 hodina; za každý příklad: 4 body]:
1) Stanovte podmínku kdy je můstek v rovnovážném stavu. Jinými slovy: známe Z1, Z2, Z3, určete Z4 za předpokladu, že přes Z5 neprochází žádný proud.


--------o
|   / \
|   Z1 Z2
|  /   \
| 1o---Z5---o1'
U0  \   /
|   Z4  Z3
|    \ /
|--------o

[Tuším, že Theveninem se to řeší.]
2) Metodou uzlových napětí proveďte analýzu obvodu.

  |--C3--|
|--|--L4--|--|
| |   | |
| R5-|--R6 |
|   |   |
U01  L7  U02
|-----|------|

3) Homogenní vedení o parametrech Z0, g při w = konst. nahraďte ekvivalentním T-článkem.

Pozn.: Písemná část začínala v 7:30, končila v 9:00. Kolem 10:00 začíná ustní, kde se nejdřív proberou mezery v písemce, poté jsou vzneseny doplňující dotazy.


Honck, o5.o1.2oo1, http://agentka.kgb.cz/