na čelo
do školičky

LS

Několik příkladů co se objevují u zkoušky (11.6.2001):
1) Sestrojte minimální automat Moorův a sestrojte k němu autosynchronní morfologický model; stavy kódujte kvaziunitárně.
 abc
12/02/13/0
22/13/01/1
33/12/01/0
3) Sestrojte autosynchronní morfologický model automatu. Stavy kódujte podle Millera. Synchronizace nechť je odvozena od stavů a podnětů automatu.
 01
122
232
313
443
9) Sestrojte strukturní model automatu, stavy kódujte souběhově, použijte dekodéry (multiplexory).
 abc
1(1)2(1)
24(2)3
3(3)--(3)
41(4)(4)
10) Vyhledejte všechny přechody s podstatnými hazardy a sestrojte (dynamický dokonalý) strukturní model daného automatu (bez podstatného hazardu).
 abcd
1(1)23(1)
21(2)(2)4
31(3)(3)4
4133(4)
13) K danému automatu sestrojte minimální automat, jeho strukturní model a stavy kódujte kvaziunitárně.
 abcd
12/05/05/0--
2-- 3/05/0--
3-- -- 4/0--
4-- -- -- 1/0
55/05/05/01/1
14) Vyhledejte všechny přechody s podstatnými hazardy a sestrojte (dynamický dokonalý) strukturní model daného automatu (bez podstatného hazardu).
 abcd
1(1) 2 (1)(1)
2 3 (2) 1 --
3(3)(3)(3) 4
4 1 -- 1 (4)
16) Sestrojte strukturní model objektu; kódování stavů nesouběhové (dle vašeho výběru). (tenhle nákres mám jen přibližně)
  ^   +--------------+  +------------------+  +----+
  |   |       |  |         |  |  |
  ------+--------------+----+------------------+---+----+-------> t

  ^    +--+ +--+      +--+ +--+      +------+
  |    | | | |      | | | |      |   |
  --------+--+--+--+-----------+--+--+--+------------+------+---> t
           
  ^    +-----------------+  +------------------+   +---+
  |    |         |  |         |   |  |
  --------+-----------------+---+------------------+-----+---+--> t
17) Navrhněte selektor pomocí RS.
 C ^   +--+   +--+   +--+   +--+
  |   | |   | |   | |   | |
  ------+--+-----+--+-----+--+-----+--+---> t
            
 X ^     +------------------+
  |     |         |
  -----------+------------------+---------> t
           
 Y ^       +--+
  |       | |
  ---------------+--+---------------------> t
18) Sestrojte strukturní model s čítačem a multiplexory zadaný vývojovou tabulkou
 s\xabcd
a132--
b2--31
a3---4
g424--
20) ??? skupinová dekompozice
21) ??? jako referát č.2, tj. něco jako ad 22) jen jiný typ dekompozice
22) N-násobnou skupinovou dekompozicí sestrojte strukturní model objektu daného funkcemi
y1 = ĺ 2, 10, 13, 14, 19, 21, 26 + ĺĆ 3, 11, 18, 22, 27
y2 = ĺ 5, 10, 11, 13, 18, 22, 29 + ĺĆ 6, 14, 19, 21, 30
dichotomie: X0 = {x1, x2}, X1 = {x3, x4, x5}
23) Řešte soustavu boolovských funkcí
x1x2x'3 Ĺ x'1x2 Ĺ x'2x3 = x'1x'3
x'1x'2x'3 Ĺ x1x2x3 = x'1x2x'3
x1x2 + x'2x'3 Ĺ x1x3 = x'1x'2x3

Na co se např. ptá u zkoušky (11.6.2001):

Pozn.: Zkouška je od 9:00 v UL406 (takže si vemte přezůvky), vytáhnete si jeden z úkolů (měl je na červených a zelených kartonech) a máte nejméně hodinu na vypracování, na kterou Bokr ODEJDE, tzn. např. spolupráce s ostatními možná - literaturu můžete mít libovolnou, pak zkouší od 10:00 a každýho tak 10 minut, takže celkem pravděpodobně máte možnost získat více času. Pak je pauza na oběd a od 12:00 zkouší dál. Když máte písemku tip-top dostanete za jedna bez řečí.
Honck, o4.o7.2oo1, http://agentka.kgb.cz/