ACS1

Zadání zkoušky ze dne: 2.9.2003, zk.: Vavřička

Oddělení B

 1. Návrh demodulátoru. Modulátor moduluje binární signál podle pravidel daných následujícím obrázkem:

  
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 |  |___|___|_ |  |  |___|  |___| 
_|___I  |  | I_|___|___I  I___I  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  Jedná se v podstatě o modulaci NRZ, ale pouze tehdy, následují-li po sobě maximálně 2 stejné hodnoty. Třetí bit stejné hodnoty má navíc změnu v polovině bitového intervalu (platí pro jedničky i pro nuly).

  Demodulátor nemá k dispozici hodinový signál, který by byl synchronní s hodinami modulátoru.

  V jazyce Abel navrhněte odpovídající demodulátor, pracující jako synchronní automat. Výsledkem bude výstupní posloupnost binárních hodnot a signál o případné chybě.

 2. Popište vnitřní strukturu dvoubranné paměti a vysvětlete princip činnosti a udejte oblasti použití takových pamětí. Vlastnosti: Jeden port R/W, druhý pouze R.
 3. Operační paměť má kapacitu 256MB. Délka bloku sekundární cache paměti je 16 byte. Kapacita cache je 512 kB. Nakreslete kompletní mechanizmus výběru dat z paměti procesorem, je-li použita čtyřcestná částečně asociativní cache. Dimenzujte všechny sběrnice. Stanovte také potřebnou celkovou kapacitu cache paměti včetně příznaků, jestliže pracuje v režimu write-back. (Výše uvedené údaje o kapacitě se vztahují pouze k datové části.)
 4. Popište kompletní základní přenosový cyklus paralelní asynchronní sběrnice z hlediska zařízení typu Master při provádění operace zápisu.
Honck, o3.o9.2oo3, http://agentka.wz.cz/